Inger Elisabeth Haavet – paper 2000

Presented at the Grieg Conference in Bergen May 25, 2000

Inger Elisabeth Haavet, Norway
Professor, University of Bergen

Please note that this paper is in Norwegian only.

Nina Grieg
Den 18. september 1998 fikk jeg forsvare min avhandling om Nina Grieg for dr.philos.-graden ved universitetet i Bergen. To måneder senere kom biografien ut på Aschehougs forlag. Arbeidet med Nina Grieg ble tildelt Grieg-prisen for 1999. April 2000 har jeg startet opp et nytt prosjekt om utviklingen av 1800-tallets musikkliv i Bergen, finansiert av Norges Forskningsråd. Jeg er historiker, ikke musikkforsker – likevel både håper og tror jeg at mine resultater også vil være et bidrag til musikkhistorien.

Min bakgrunn i kvinne- og familiehistorie innebærer at jeg primært har vært interessert i å kartlegge Nina og Edvard Griegs roller i samfunnet, mer enn deres bidrag til musikken og musikklitteraturen. Jeg ville undersøke Nina og Edvards betydning for hverandres liv og deres felles betydning for sin tid. Nina Griegs liv kunne også gi et innblikk i kvinners generelle livsbetingelser på den tid og i det miljø hun levde – hun kunne være et nøklehull til kvinners historie. Jeg hadde derfor noe mer enn et biografisk siktemål. Avhandlingen har en egen del II om Nina-prosjektet og det teoretiske og metodiske forholdet mellom biografi og historieskrivning.

Download the whole paper here
Inger Elisabeth Haavet paper 2000 Norwegian version