Harald Herresthal – paper 2000

Presented at the Grieg Conference in Bergen May 25, 2000

Harald Herresthal, Norway
Professor, Norwegian Music Academy, Oslo

Please note that this paper is in Norwegian only.

Ole Bull og Bergen i 1820-årene
Innledning og kilder
Ole Bull er en fascinerende og myteomspunnet person med et livsløp og en internasjonal kunstnerkarriere som få andre nordmenn kan vise til. Han skapte seg et navn som fiolinvirtuos, ikke bare fordi han var en enestående teknisk begavelse, men også fordi han visste å utnytte sin tids viktigste medium – pressen og det skrevne ord. Det jeg i dag skal presentere for dere er begynnelsen på et større forskningsprosjekt, der noe av målet er å finne ut når og på hvilken måte de enkelte deler av myten Ole Bull ble skapt og videreutviklet.

Innlegget mitt er tidsmessig begrenset til å gjelde Ole Bulls oppvekst i Bergen i tidsrommet 1810-1830. Foruten å gi et innblikk i hans musikalske utgangspunkt er det et mål å vise at Bergen var en kulturby også for nesten 200 år siden. I det følgende nevnes noen av de kilder som er benyttet.

Dowload the whole paper here
Harald Herresthal paper 2000 Norwegian version