Willy Dahl – paper 2000

Presented at the Grieg Conference in Bergen May 25, 2000

Willy Dahl, Norway
Professor, University of Bergen

Please note that this paper is in Norwegian only.

BERGEN DA OG NÅ
Edvard Grieg kan, for alt vi vet, ha vært nordmann nr. 1.300.001 da han ble født i 1843. Av dem bodde ca 22.000 i Bergen. Det er omtrent ti ganger så mange av oss i dag, men faktisk var byen den gangen tettere befolket; de 22.000 bodde i et begrenset område på begge sider av Vågen, det vi i dag kaller “Sentrum”.

I århundrer hadde byen vært den største i Norge, et lokalt og internasjonalt handelssentrum, med fisk som den viktigste eksportvaren. I selvstendighetsåret 1814 var den fremdeles den største, men i 1843 var den akkurat blitt degradert til andreplassen. Hovedstaden Kristiania, dagens Oslo, vokste mye raskere. Alle de nye offentlige institusjonene holdt til der: Stortinget, sentraladministrasjonen, og det eneste universitetet i landet. I en hovedstadsavis ble Bergen beskrevet som en by der ingenting forandret seg, der folk gikk til sin daglige dont som de hadde gjort i århundrer. Byen var nærmest et koselig, søvnig lite sted et eller annet sted på vestkysten.

Download the whole paper here
Willy Dahl paper 2000 Norwegian version